Mina Danışmanlık
Tasarım

SA 8000 NEDİR?

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arsında yer alır.

SA 8000, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler.

SA 8000 standardına uygun çalışan bir kuruluşta sağlık ve güvenlik koşulları,çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu,ırk,cinsiyet,din gibi sosyal ayrımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farlılık gözetilmediği ,çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu ,ücretin yeterliliği,örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.