Mina Danışmanlık
Tasarım

ISO 13485:2003 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 13485:2003 standardı ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi Cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standardır.

ISO 13485:2003 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

 • Rekabet avantajı sağlanması
 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
 • Proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Kuruluşun piyasadaki saygınlığının arttırılması
 • Tıbbi cihazların kalite kurallarına küresel uyumunun sağlanması
 • Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis kalitesinin arttırılması
 • Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta avantaj sağlanması
 • Cihazlara duyulan güveni arttırılması
 • Cihazların kalitesindeki artışa bağlı olarak, insan sağlığı korunması
 • Bu konuyla ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklere uyumun kolaylaştırılması