Mina Danışmanlık
Tasarım

HACCP - ISO 22000 Nedir?

HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir.

Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir.

HACCP - ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI;

 • Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar
 • Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler
 • Müşteri memnuniyetini artırarak, pazar payının yükselmesini sağlar
 • Ürün kayıplarını azaltır
 • Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir
 • Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
 • Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
 • Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
 • Ürün kalitesi gelişir.
 • Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar