Mina Danışmanlık
Tasarım

GOST-R RUSYA STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ NEDİR?

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için bu belge istenmektedir. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belge 2004 yılı Kasım ayında Gümrüklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanması sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliliği hatırlatılmaktadır.

Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. Gost-R belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir. Rusya,ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

Gost-R belgesi ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini GOST,GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir.Bu belge aynı anda Kalite sertifikası,Güvenlik sertifikası, Gümrük sertifikası diye adlandırılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu,bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır.Sertifikanın zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika,istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir.Rusya devlet standartlarının 30 temmuz 2002 y. No:64

“Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika alınması zorunludur.Sertifika,ürünlerin Rusya Devleti tarafından akkredite edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akkredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir.Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise,Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

GOST-R Sertifikası Neden Gereklidir?

1 Ekim 2000 tarihinde GTK ( Rusya Gümrük İdaresi ) Tebliğince ülkeye ihraç edilen her türlü mal geçişinde bu belge zorunluluğu getirilmiştir. Rusya standartlarına uygun olduğu bu belge ile kanıtlanmış olan mallar gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzeyli mağaza ve marketlerde satış olanağı sunmaktadır.

Sertifikalar Hangi Bölgelerde Geçerli ve Etkilidir?

Rusya Kafkasya Orta Asya
Beyaz Rusya ( Belarusya ) Gürcistan Özbekistan
Moldova Azerbaycan Kazakistan
Ermenistan Tacikistan
Kırgızistan
Türkmenistan

Kullanıldığı Alanlar:

Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )
Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )
İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için ), satış olanağı sunmaktadır.