Mina Danışmanlık
Tasarım

CE Nedir?CE İşareti yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlere iliştirilmesi zorunlu olan işarettir.

CE Fransızcada ““Conformité Européenne“ olarak ifade edilmekte olup, Avrupa’ya uygunluk anlamına gelmektedir. Ayrıca birleştirici ve bütünleştirici anlamlarını taşımaktadır. CE işareti, ürünün özellikle AB ve diğer ülkelerde serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir uygunluk ve değerlendirme ve işaretleme sistemidir.

Bir ürünün CE işaretini taşıması;

 • Güvenlik
 • Sağlık
 • Çevre
 • Tüketicinin korunması anlamlarını taşımaktadır.

Amacı;
Bu özellikleri taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği bünyesindeki ülkeler de hiç bir engelle karşılaşmaksızın serbestçe dolaşımını sağlamaktır. CE işareti bir anlamda ürünün pasaportudur. Kesinlikle CE işareti bir kalite markası yada işareti değildir.Yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlere iliştirilmesi zorunlu olan işarettir.

CE İŞARETİNİN FAYDALARI;

 • Malları serbest dolaştırmak
 • Teknik engelleri kaldırmak
 • Teknik mevzuatı ortak hale getirmek
 • Ürünün Güvenlik, Sağlık, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlara göre imal edildiğinin güvencesini vermek
 • Tüketicinin korunması
 • Kullanıcıya güven vermek

CE İşaretinde Üreticinin Yükümlülükleri
Yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskler hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak
Özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek
Yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları ve kamuoyunu haberdar etmek

CE İŞARETİNDE DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
Güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez
Faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI NELERDİR ?

 1. Alçak Gerilim Cihazları
 2. Basit Basınçlı Kaplar
 3. Oyuncaklar
 4. İnşaat Malzemeleri
 5. Elektromanyetik Uyumluluk
 6. Makineler
 7. Kişisel Koruyucu Donanımlar
 8. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 9. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 10. Tıbbi Cihazlar
 11. In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar
 12. Gaz Yakan Aletler
 13. Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri
 14. Sivil Kullanım Için Patlayıcılar
 15. Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 16. Asansörler
 17. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Bunların Kombinasyonları İçin Enerji Verimlilik Gerekleri Direktifi
 18. Basınçlı Ekipmanlar
 19. Telekomünikasyon Terminal Cihazları Ve Uydu Yer İstasyonları,
 20. Gezi Amaçlı Tekneler
 21. Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
 22. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
 23. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 24. Ambalajlama ve Atıkları
 25. Yüksek Hızlı Ray Sistemleri
 26. Normal Hızlı Ray Sistemleri
 27. Denizcilik Ekipmanları
 28. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar